Прозорість та відкритість навчального закладу

Головна » Прозорість та відкритість навчального закладу   

 Звіт директора

Сумівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Бершадського району Вінницької області

Гуз Галини Миколаївни про свою діяльність

за 2019-2020 навчальний рік

                        Шановні присутні! «Вік живи — вік учись!» — рекомендує нам народна мудрість. І хоча прислів’я це народилося, мабуть, за досить давніх часів, воно  і в наші дні не втратило свого життєвого сенсу. Понад це, набуло більш — актуального, глибокого, можна навіть сказати, філософського звучання. Дійсно, для того щоб не відстати від розвитку цивілізації, щасливо та цікаво жити, людина змушена вчитися усе своє життя, увесь свій вік. По  суті, принцип «навчити вчитися» - це основа моделі XXІ століття. Школа в селі — це своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вогник для дітей та дорослих. Традиційно бути школою, що навчає, уже не можна — умови сьо­годення вимагають бути школою, що керує змінами. Потрібне не викладання, а освітня діяльність, не керівництво, а управління.

            Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної освіти. Реалізація Закону про освіту, переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

 Як директор протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, свою діяльність здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому класі та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.

 У   2019/2020 н.р. до керівного складу навчального закладу входили:

Гуз Г.М. - директор школи;

Маценко М. М. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

 Заступник  директора  виконував  свою  роботу  відповідно  до  посадових

 обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

ПРОЦЕСОМ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка збагачує дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

 Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

 Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості, застосування здоровязберігаючих технологій.  Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

Методична робота була скерована за напрямками:

 1.             Організація контрольно-діагностичної діяльності.

 2.             Комплексне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу.

3.             Підвищення кваліфікації педагогів.

 4.             Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5.             Забезпечення перевірки  їх ефективності.

6.             Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми   підвищення професійної майстерності.

 Методична робота організована згідно труктури:

- педагогічна рада;

 - методична рада;

- організація і проведення предметних тижнів;

 - проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

 Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Педагогічні працівники школи в поточному навчальному році працювали над реалізацією науково-методичної проблеми: «Системне формування компетентностей учнів та виховання гармонійної особистості».

 Учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

 Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

Школа є центром екологічної освіти та інформації шкіл району. Відповідно проводилось багато заходів екологічного спрямування. Це місячники природоохоронної роботи, зустрічі з працівниками лісового господарства: участь в акціях, операціях «Ліси для нащадків», «Чисте довкілля», «Первоцвіт», «Весняна толока». На базі школи понад 45 років діє учнівське лісництво «Юні друзі лісу».

З високими навчальними досягненнями закінчили навчальний рік: Грицик Д., Полянічук Д. (4 кл.), Паскаренко О., Розворук А. (3 кл.), Чорній  О. (5 кл.). Гордістю школи є активні учасники шкільних, районних заходів, олімпіад, конкурсів, акцій, операцій: Маценко Д., Грицик Д., Полянічук Д., Чорній О., Крикун М., Товмаченко Ю., Палянічук Є., Грабовський В., Бабій В., Дзюбенко Н., Рихтарич І., Розворук К., Бездітна А., Гонтарук А., Бурковська М., які нагородженя подяками, грамотами школи та відділу освіти.

У зв’язку з ситуацією, що склалася з 12 березня 2020 року школа перейшла на форму дистанційного навчання.  Дистанційне навчання — новий засіб релізації процесу навчання, в підґрунті якого перебуває використання сучасних інформаційних  і телекомунікаційних технологій,” що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між учителем та учнем. Напружено працювали всі: вчителі, учні та батьки, що дало змогу успішно завершити навчальний рік. Дистанційне навчання сприяє розвитку учня як особистості, розвиває комунікативні навички та здібності, дозволяє розкритися його індивідуальності.

Матеріально-технічна база навчального закладу:

Для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для самореалізації. А Саме:

-          бібліотеки;

-           кабінету інформатики;

-          кабінет математики;

-          кабінет української мови та літератури;

-          кабінету фізики;

кабінету біології, хімії та агрономічної освіти;

-          кабінету історії та географії;

-           кабінету іноземних мов;

-          кабінет предметів художньо-естетичного циклу;

-          кабінети початкових класів;

-          дві спортивних кімнати;

-          кабінет лісівничої справи.

Відділ освіти Бершадської РДА, адміністрація школи, товариство СТОВ «Нива», ДП «Бершадський лісгосп», Сумівське лісництво спільно з учительським колективом, обслуговуючим персоналом та батьками учнів створює комфортні умови для роботи і навчання, ремонтує  та доводить  до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечує школу новим сучасним обладнанням.

Забезпеченість закладу меблями — 50%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В    школі функціонують їдальня на 42 посадочних місць, стадіон, спортивні майданчики, шкільний сад.

          Сучасне виховання потребує широкого залучення всіх прогресивних сил суспільства до організації шкільного життя. Партнерство — це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, учителями, членами громади та спонсорами для спільного розв’язання нагальних проблем. Завдяки партнерству з товариством СТОВ «Нива», ДП «Бершадський лісгосп», Сумівським лісництвом  ми поліпшуємо імідж школи, залучаємо  додаткові людські та матеріальні ресурси для підтримки школи та задоволення потреб школярів. Адже, відомо, дієве партнерство – успішна школа.

 „                                             і .                               

Фінансово-господарська діяльність

Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією віділу освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

 

Проте, покрівля даху потребує капітального ремонту. Система опалення початкової школи потребує негайної  реконструкції.

Аналіз структури і мережі школи за 2019-2020 н.р.

            У 2019/2020 н.р.. у школі навчалося 72 учні

На початок 2019-2020 навчального року в школі навчалося 72 учні., укомплектовано 11 класів, з них:

Школа І ступеня — 22 учнів

 Школа ІІ ступеня — 42 учні

Школа ІІІ ступеня — 8 учнів

 Робота з педкадрами

 Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2019/2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 98 %.

 Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на 01.09.2019р. в навчальному закладі працювало 16 вчителів.

Вища  категорія -  3 учителів

 І кваліфікаційна категорія – 9 учителів

 ІІ кваліфікаційна категорія - 2 учителя Спеціаліст – 2 учителів

 1 учитель - має педагогічне звання  «старший учитель», 15 – учителів працюють на постійній основі.

 Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА

КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

 Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу.

 Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

 Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

 Члени атестаційної комісії вивчили  їх рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

-  науково-теоретична підготовка;

-  методична підготовка вчителя;

-  виховна робота;

-  громадсько-педагогічна діяльність.

В ході атестації оцінено:

-   уміння планувати педагогічну діяльність;

 -   уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

-  рівень науково-методичної діяльності;

-  рівень викладання предметів;

-  вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

-  результати навчально-виховної діяльності.

 Результати  атестації  2019-2020 н.р.

1.      Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

-          вчителю початкової школи Подосовській Ірині Олександрівні.

2.      Продовжити на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»:

-          вчителю біології Баюрі Тамарі Іванівні;

-          вчителю географії Грабовській Тетяні Леонідівні;

-          вчителю початкової школи Шевчук Людмилі Володимирівні.

3.      Порушити клопотання перед районною атестаційною комісією про продовження на 5 років строку дії кваліфікаційної категорії педагогічному працівнику, якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

-          вчителю зарубіжної літератури Гуз Галині Миколаївні.

Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі

Медичний кабінет в школі є, забезпечений необхідними медикаментами, але медичний працівник у школі відсутній.

 Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження вузькими спеціалістами.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендацій лікарів.

Організація харчування учнів у навчальному закладі

 З   метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі було  організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

 Заступник директора з НВР Маценко М.М.  та кухар Назаренко Л.В. ретельно слідкували за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. На харчоблок  потрібна витяжка, забезпечені холодильником, морозильною камерою, духовкою, бойлером, електром’ясорубкою.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 100% учнів школи. У І та ІІ семестрах в початковій школі всі учні були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування становила наближено 13 грн.

 Контрольно-аналітична діяльність та робота з обдарованими учнями

 Дієвий орган у структурі методичної роботи-засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового характеру. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо. З учителями проводилися наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися початкової та основної школи, а сааме :критерії оцінювання, планування, форми і методи індивідуального підходу до шестиліток,адаптація учнів 5-х класів,підготовка та проведення ДПА, ведення ділової документації.

 Вчителі постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. На жаль, таких учнів з кожним роком меншає, свідченням цього може бути результативність участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

  Було проведено роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів їх участі у конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Геліантус».

 При     цьому      особистісно-зорієнтований            підхід      до     навчання забезпечував

 розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

 Діяльнісний підхід спрямовувався на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях.

Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, тому вчителі проходили навчання на освітній платформі Ed-era та очно-заочне навчання за програмою «НУШ».

 РОБОТА З БАТЬКАМИ

 Успіх навчання і виховання молодого покоління багато в чому залежить від

того, наскільки тісні відносини школи і сім`ї. Це, з одного боку, участь батьків у

вихованні, яке здійснюється школою, з іншого – вплив школи на сім`ю.  Батьківські

комітети класів та школи є дієвою формою організації роботи з батьками.

Робота з батьками         була спрямована на створення єдиного колективу вчителів,

батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори ( жовтень, травень) а також  класні батьківські збори.

Сайт школи

            Із сайту можна дізнатися: загальну інформацію та контакти, історію школи, документацію та фінансову звітність. А також переглянути фотогалерею, інформацію та презентації педагогічного коллективу, інформацію про проведені виховні заходи, участь у акціях, операціях.

 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА З ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

 Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правовиховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2019-2020 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які

реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями-предметниками, педагогом-організатором, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

У школі діє створена Рада профілактики правопорушень.

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносять класні керівники після 1 уроку. Класні керівники вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності учнів на заняттях .

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма

Її позитивними і негативними рисами. Уся робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати їх в повсякденному житті. Завдяки цьомувпродовж навчального року на внутрішкільному обліку не знаходилось жодного учня. Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто.

      Активна робота ведеться з протидії булінгу. Видано наказ по школі, графік проведення заходів щодо протидії булінгу.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

 На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Про пріоритетні напрямки роботи школи на 2020/2021 н.р.

1. Поступальна реалізація Концепції «Нової української школи», Закону «Про освіту», нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.

2. Реалізація принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків.

3. Реалізація принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

4. З метою реалізації компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання продовження роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій».

5. Пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження життєвих компетентностей в освітній процес, пов’язаних із здобуттям учнями умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. 

7. Впровадження в освітній процес сучасних цифрових  та комп’ютерних технологій.

8. Модернізація приміщення школи .

9. Провести капітальний ремонт даху, реконструкцію опалення в початковій школі.

Благодійні надходження надані фізичними особами та організаціями

за 2019-2020 навчальний рік

Найменування

Вартість

Платник

1

Кошти на харчування учнів 1-4 класів  2018-2019 н.р.

68 тис грн

Сумівська сільська рада

2

Облаштування внутрішнього туалету для учнів початкової школи

76 тис. грн

СТОВ «Нива»

3

Посуд для шкільної їдальні

2 тис. грн

Сумівська сільська рада

4

Пазловий килимок для учнів 1 класу

320 грн

Сумівська сільська рада

5

Підключення Інтернету та Інтернет-послуги

4760 грн

СТОВ «Нива»

6

Подарунки першокласникам

2400 грн

СТОВ «Нива»

7

Подарунки першокласникам

2000 грн

ДП «Бершадський лісгосп»

8

Поточний ремонт класних кімнат

9500 грн

Батьківські кошти

9

Дошка настінна

3 тис грн

Приватний підприємець Зарічанський В.А.

10

Новорічні подарунки та до Дня Святого Миколая

8640 грн

СТОВ «Нива»

11

Новорічні подарунки

1800 грн

ДП «Бершадський лісгосп»

12

Фарба водоемульсійна біла

Фарба біла Емаль

600 грн

1400 грн

СТОВ «Нива»

       

Загальний обсяг видатків на заклад за 2019 рік та план на 2020 рік,грн.

 за  2019 рік

на 2020 рік

 

 3384190,02

3726800

 

 У тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн 

 

 за  2019 рік

 на 2020 рік

 

державний бюджет

місцевий бюджет

інші надходження 

державний бюджет

місцевий бюджет

інші надходження 

 

  

3202627,34

181562,68

 

3726800

 

 

 Загальний обсяг попточних видатків (КЕКВ 2000) за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

 загальний обсяг видатків

 

за  2019 рік

на 2020 рік

 

 3202627,34

3726800

 

 у тому числі поточні видатки ( КЕКВ 2000), грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за  2019 рік

 на 2020 рік

 

оплпта праці і нарахування на оплату праці

оплата комунальних послуг та ін.енергоносіїв

інші поточні видатки

оплпта праці і нарахування на оплату праці

оплата комунальних послуг та ін.енергоносіїв

інші поточні видатки

 

 2938125,47

91624

172877,87

3483155

167469

76176

 

 Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000)  за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

 загальний обсяг капітальних  видатків

 

за  2019 рік

на 2020 рік

 

 181562,68

 

 

 У тому числі капітальні  видатки ( КЕКВ 3000), грн 

 

 за  2019 рік

 на 2020 рік

придбання обладнання і предметів 

капітальне будівництво

реконструкція та реставрація

інші капітальні

придбання обладнання і предметів 

капітальне будівництво

реконструкція та реставрація

інші капітальні

 181562,68

 

 

 

                                                                                   

            Для проведення поточного ремонту шкільних приміщень відділом освіти виділено матеріалів на суму 7263 грн. 58 коп.

            Для розвитку школи потрібно завжди враховувати вимоги сучасного часу, відповідну теоретичну базу, усвідомлення необхідності прогресивних змін, упроваджувати різні інновації щодо стратегічного плану над самовдосконаленням здобувачів освіти та вчителів. Завдання школи – навчити жити, бо наша школа – школа життя. Ми, педагоги та батьки, маємо виховати людину здатну створити власне життя, здатну до самовизначення.

  Ст. 30 ЗУ Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII

Про освіту
Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

¾   статут закладу освіти;

¾   ліцензії на провадження освітньої діяльності;

¾   сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

¾   структура та органи управління закладу освіти;

¾   кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

¾   освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

¾   територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

¾   ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

¾   мова (мови) освітнього процесу;

¾   наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

¾   матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

¾   напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

¾   наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

¾   результати моніторингу якості освіти;

¾   річний звіт про діяльність закладу освіти;

¾   правила прийому до закладу освіти;

¾   умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

¾   розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

¾   перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

¾   правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

¾   план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

¾   порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

¾   порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

¾   інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-30.htm
 

Наявність вакантних посад на 2020-2021 н.р.

Відкриті  вакансії  у Сумівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вакансія

Години

Примітка

1

Англійська мова

24

 

2

Початкова школа 2 кл.

18

 

3

Початкова школа 3 кл.

9

 

4

Українська мова та література

9

 

 Запрошуємо вчителів даних предметів на роботу в Сумівську школу.

Загальний обсяг видатків на заклад за 2019 рік та план на 2020 рік,грн.

 

за  2019 рік на 2020 рік

 

3384190,02 3726800

 

У тому числі за різними типами бюджету та інших надходжень, грн 

 

за  2019 рік  на 2020 рік
державний бюджет місцевий бюджет інші надходження  державний бюджет місцевий бюджет інші надходження 

 

  3202627,34 181562,68   3726800  

 

Загальний обсяг попточних видатків (КЕКВ 2000) за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

 

загальний обсяг видатків
за  2019 рік на 2020 рік

 

3202627,34 3726800

 

у тому числі поточні видатки ( КЕКВ 2000), грн   
           
за  2019 рік  на 2020 рік
оплпта праці і нарахування на оплату праці оплата комунальних послуг та ін.енергоносіїв інші поточні видатки оплпта праці і нарахування на оплату праці оплата комунальних послуг та ін.енергоносіїв інші поточні видатки

 

2938125,47 91624 172877,87 3483155 167469 76176

 

Загальний обсяг капітальних видатків (КЕКВ 3000)  за 2019 рік та план на 2020 рік, грн.

 

загальний обсяг капітальних  видатків
за  2019 рік на 2020 рік

 

181562,68  

 

У тому числі капітальні  видатки ( КЕКВ 3000), грн 

 

за  2019 рік  на 2020 рік
придбання обладнання і предметів  капітальне будівництво реконструкція та реставрація інші капітальні придбання обладнання і предметів  капітальне будівництво реконструкція та реставрація інші капітальні

 

181562,68              

 

 Структура та органи управління закладу освіти

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ СУМІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.     Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої  освіти (далі - внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю Сумівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА. Вона має гарантувати якість освітньої діяльності Школи і забезпечувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

2.     Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Сумівській ЗОШ І-ІІІ ступенів   розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про  загальну середню освіту» від 28.09.2017 року №2145-19  і передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1.     визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої  освіти;

2.     здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3.     щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої  освіти, педагогічних працівників школи  та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті школи, на інформаційних стендах;

4.     забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5.     забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

6.     забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7.     забезпечення публічності інформації про освітні програми;

8.     забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників Школи і здобувачів  освіти;

9.     інші процедури і заходи.

3.     Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників Школи.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає: наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо); організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль освітньої діяльності у Школі  та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях.

4.     Внутрішня система забезпечення якості освіти у Школі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

ІІ.  ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти у Школі базується на таких принципах:

·          урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, учнів, вчителів та допоміжного персоналу;

·          компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;

·         упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції навчальної та науково-дослідної діяльності;

·          практичної спрямованості освітнього процесу;

·          сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в Школі;

·         активної участі усіх працівників Школи у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

2.     Внутрішня система забезпечення Школою якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

 

ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ

ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

1.     Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти - це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

Стандарти загальної середньої освіти для кожного  освітнього рівня     розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах Школи.

 

2.      На підставі Міністерських  програм Школа  розробляє навчальний. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджує директор і погоджує з управлінням освіти.

 

V. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1.      Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяє оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

2.     Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів Школи:

o    Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;

o    Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.

3.        Система оцінювання знань учнів включає   поточний, тематичний, семестровий, контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої  освіти.

4.       Державна підсумкова  атестація здобувачів  загальної середньої  освіти  здійснюється  відповідно до Положення про Державну підсумкову  атестація. Державна підсумкова атестація учнів - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

5.     Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок ії проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

6.     Показники: рівень успішності, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад, МАНу, творчих та інтелектуальних конкурсів, результативність  працевлаштування випускників, рейтинг школи у мікрорайоні.

   V.            ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.      Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників Школи є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

2.     Школа забезпечує підвищення кваліфікації   педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

3.      Підвищення кваліфікації педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з планом-графіком, який є складовою Річного плану роботи Школи.

4.      Підвищення кваліфікації   педагогічних працівників здійснюється за такими видами:   курси, семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

5.      Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічого складу в Школі передбачено:

 •  розширення зв'язків методичних об’єднань з колегами інших загальноосвітніх закладів;
 •  посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової 3-річної програми Школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;
 • підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

VI.            МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

                             1.            Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

                             2.             Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в навчально-виховному процесі.

                             3.            Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

VII.            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

                             1.             Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої  освіти в Школі  відповідає  основним санітарно-технічним   вимогам.

                             2.             В Школі є адміністративні кабінети, навчальні кабінети, один комп’ютерний клас, бібліотека, харчоблок,  дві спортивні кімнати,волейбольний майданчик, стадіон. Будинки та споруди відповідають паспортним даним і санітарно- гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

                             3.             Навчальні кабінети - це окремі приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість навчальних приміщень забезпечує навчання учнів в одну зміну.

                             4.              Матеріально-технічна база Школи повністю пристосована для навчально-виховного процесу.  

                             5.             У Школі створено умови для доступу учнів до Інтернету.

                             6.             Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам Школи.

                             7.             Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної адаптації учнів; комплекс заходів  з адаптації учнів 1,5,10 класів,  організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв.

                             8.             Класні керівники, вихователі     допомагають учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

                             9.             Органи учнівського самоврядування  виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності Школи.

VIII.            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

1.      Інформаційна система управління освітнім процесом Школи - це програмно- апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різним параметрам, введення, підтримка та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.

2.       Структура інформаційних систем Школи включає такі підсистеми:

 • електронна система звітності;
 • електронна база даних учнів школи;
 • електронна база даних педагогічних працівників;
 • електронні книги наказів

3.      Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та спортивних секцій, гуртків.

IX.            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ

                             1.             Публічність інформації про діяльність Школи забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ та Закону України «Про  загальну середню освіту» від 28.09.2017 року №2145-19 

                             2.             На офіційному сайті Школи розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

 • Нормативна база
 • Статут  Школи;
 • колективний договір;
 • правила внутрішнього розпорядку;
 • навчальні плани;
 • інформація про  кадровий  склад педагогічних працівників;
 • кошторис на поточний рік та зміни до нього;
 • звіт про використання та надходження коштів;
 • штатний розпис на поточний рік;
 •  щорічний звіт директора Школи;
 •  Батьківське та учнівське самоврядування.

   X.            ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

                             1.            Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої  освіти. Особи, які навчаються у Школі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

                             2.            Адміністрація Школи визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

                             3.             Основними завданнями запобігання плагіату в Школі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право яке покликане сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах Школи.

                             4.            Профілактика плагіату в Школі здійснюється шляхом:

 •  контролю з  боку адміністрації  за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень;

10.5.  Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях Методичної Ради Школи.

XI.САМООЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості в Школі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

1.     Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі  та  в розрізі навчальних програм;

2.     Запровадження процедури щорічного самооцінювання ефективності діяльності  методичних об’єднань вчителів-предметників (реалізація визначених планів і встановлених завдань, виконання навчальної функцій та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері освіти,  пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі тощо).

3.     Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

4.      Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в Школі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.

5.      Забезпечення подальшої практики публічної звітності Школи  про діяльність.

6.      Створення загальношкільної інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:

 • досягнення учнів та показники їхньої успішності;
 • результати працевлаштування випускників школи;
 • якісний склад та ефективність роботи вчителів;
 • наявні навчальні та матеріальні ресурси.

 Освітня програма: sm.beredu.vn.ua/osvtnya_programa.html
 Матеріально-технічнезабезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійнимиумовами):sm.beredu.vn.ua/pasport_shkoli.html
 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

№п/п

ПІП працівника закладу

Фах

1

Гуз Галина Миколаївна

директор, вчитель зар. літ.

2

Сторожук Сергій Олексійович

вчитель історії

3

Маценко Марта Михайлівна

заступник директора з НРВ,

вчитель хімії

4

Шевчук Раїса Віталіївна

вчитель укр..мови та укр..літ.

5

Бабій Інна Василівна

вчитель нім.мови

6

Андрущенко Зінаїда Луківна

вчитель зар.літ.

7

Грабовська Тетяна Леонідівна

вчитель географії

8

Андрусик Надія Павлівна

вчитель математики

9

Баюра Тамара Іванівна

вчитель біології

10

Горохлянко Аркадій Федорович

вчитель фіз..культ.

11

Бурянчик Анжела Іванівна

вчитель труд.навч.

12

Сторожук Наталія Степанівна

вчитель поч..класів

13

Тарковська Валентина Вікторівна

вчитель поч..класів

14

Мазуренко Галина Станіславівна

вчитель поч..класів

15

Шевчук Людмила Володимирівна

вчитель поч..класів

16

Подосовська Ірина Олександрівна

вчитель інформатики
 

 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти: 
 sm.beredu.vn.ua/pravila_povednki_zdobuvacha_osvti_v_zaklad_osvti.html

 План заходів (наказ, яким затверджені заходи), спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти:sm.beredu.vn.ua/zapobgannya_ta_protidya_bulngu.html

 У навчальному закладі відсутня бухгалтерія. Всі фінансові операції здійснює централізована бухгалтерія відділу освіти, фізичної культури та спорту (порталE-data, або користаючить посиланням ТУТ). Всі закупівлі, загальною сумою понад 3 тис.грн., проходять через систему електронних торгів "Прозорро". Інформацію можете отримати на сайті, або користаючись посиланням www.dzo.com.ua/Код  ЄДРПОУ відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА 02141294

Благодійні надходження надані фізичними особами та організаціями за 2018-2019 навчальний рік

Найменування

Вартість

Платник

1

Кошти на харчування учнів 1-4 класів  2018-2019 н.р.

68 тис грн

Сумівська сільська рада

2

Облаштування внутрішнього туалету для учнів початкової школи

76 тис. грн

СТОВ «Нива»

3

Посуд для шкільної їдальні

2 тис. грн

Сумівська сільська рада

4

Пазловий килимок для учнів 1 класу

320 грн

Сумівська сільська рада

5

Підключення Інтернету та Інтернет-послуги

4760 грн

СТОВ «Нива»

6

Подарунки першокласникам

2400 грн

СТОВ «Нива»

7

Подарунки першокласникам

2000 грн

ДП «Бершадський лісгосп»

8

Поточний ремонт класних кімнат

9500 грн

Батьківські кошти

9

Дошка настінна

3 тис грн

Приватний підприємець Зарічанський В.А.

10

Новорічні подарунки та до Дня Святого Миколая

8640 грн

СТОВ «Нива»

11

Новорічні подарунки

1800 грн

ДП «Бершадський лісгосп»

12

Фарба водоемульсійна біла

600 грн

СТОВ «Нива»

Наявність вакантних посад:

Відкриті  вакансії  у Сумівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вакансія

Години

Примітка

1.

Англійська мова

27

 

2.

Фізика

14

 

 

Звіт директора школи за 2018-2019 навчальний рік

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив школи продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність», розпочав роботу над новою проблемою «Формування ключових компетентностей педагогічного та учнівського колективів через використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, як засіб зростання учителя та розвитку творчої особистості школяра». На початку навчального року була створена науково-методична рада школи на чолі з Гуз Г.М. До її складу увійшли: заступник директора з навчально-виховної роботи Сторожук С.О, заступник директора з виховної роботи Маценко М. М., керівники методичних об’єднань – Шевчук Р.В., Андрусик Н.П., Шевчук Л.В., Бурянчик А.І. Відбулися засідання науково-методичної ради за темами:

-          обговорення плану роботи на 2018-2019 н. р.;

-          підсумки атестації за минулий та її задачі на наступний навчальний рік;

-          організація курсової підготовки в 2018-2019 н. р. та її результативність у 2017-2018 н .р.;

-          використання педагогічним колективом ефективних методів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра;

-          підведення підсумків І та ІІ етапів предметних олімпіад з базових дисциплін, результатів моніторингу якості знань учнів;

-          повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО-2019 р.

 Методичний кабінет збагатився новими матеріалами: методичні рекомендації з питань інклюзивного навчання, щодо організації навчально-виховного процесу з проблем «Нової української школи», освітні програми, новий Державний стандарт початкової освіти (постанова КМ від 21.02.2018 р. №87), дидактичного менеджменту, друкованими матеріалами.

 Дирекцією школи приділено значну увагу демократизації управлінської діяльності. На достатньому рівні проводилась діагностична робота, в методичному кабінеті не кожного вчителя заведена методична картка, де систематизуються дані про роботу вчителя.

Педагогічний колектив школи працює над реалізацією концепції особистісно-орієнтованого навчання, тож і модель організації методичної роботи відповідає основним методичним завданням школи:

-          формування цілісного творчого згуртованого колективу;

-          постійне підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму в світлі;

-          збагачення знань педагогів;

-          організація самоосвітньої діяльності, зокрема з проблем «Нової української школи»;

-          запровадження в процес навчання і виховання діяльнісного підходу, спрямованого на розвиток умінь і навичок учнів, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях;

-          впровадження досягнень передового педагогічного досвіду.

Проведено педагогічні ради школи:

«Аналіз роботи педколективу за 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р.» (Прокол №14 від 31.08.2018 р.);

«Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти» (Протокол №16 від 22.11.2018 р.);

«Нова українська школа» - простір нових освітніх можливостей» (Протокол №1 від 11.01.2019 р.);

У 2018-2019 навчальному році у школі навчались 71 учень в 9 класах.

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

2 учнів

7 учнів

8 учнів

10 учнів

12 учнів

5 учнів

8 учнів

7 учнів

4 учнів

5учнів

3 учнів

За результатами підсумкової атестації всі учні перевідних класів переведені до наступного класу.

Результати державної підсумкової атестації 4 класу систематизовані і узагальнені наказом №17 від 22.05.2019 р.

4 клас (10 учнів) з 14 по 21 травня 2019 року.

Предмет

Дата

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

Якість

Успішність

1

Укр. мова та читання

14.05

-

2-20%

5-50%

3-30%

80%

100%

2

Математика

21.05

-

3-30%

3-30%

4-40%

70%

100%

 

У школі ІІ ступеня навчається 36 учнів:

Клас

К-сть учнів

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

Якість

Успішність

5

12

2-17%

5-42%

4-33%

1-8%

41%

83%

6

5

-

3-60%

2-40%

-

40%

100%

7

8

1-12%

3-38%

4-50%

-

50%

88%

8

7

1-14%

2-29%

4-57%

-

57%

86%

9

4

-

3-75%

1-25%

-

25%

100%

 

Учні 9 класу під час складання ДПА, яка проходила з 04.06 по 11.06 2019 року, показали такі результати:

9 клас (4 учні)

Предмет

Дата

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

Якість

Успішність

1

Укр. мова (диктант)

04.06

1-25%

2-50%

 -

1-25%

25%

75%

2

Математика

07.06

2-50%

1-25%

1-25%

-

25%

50%

3

Біологія

11.06

1-25%

2-50%

-

1-25%

25%

75%

 

Державна підсумкова атестація в 11 класі, проводиться з 21.05 по 11.06. 2019 року  у формі зовнішнього незалежного оцінювання з таких предметів: з  української мови та літератури (23.05), історії України (04.06), біології (06.06). Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти:

 

Предмет

К-сть учнів

Дата

П.р.

С.р.

Д.р.

В.р.

Якість

Успіш-

ність

1

Укр. мова (ЗНО)

2

23.05

-

-

2-100%

-

100%

100%

2

Історія України (ЗНО)

2

04.06

 -

1-50%

1-50%

 -

50%

100%

3

Біологія (ЗНО)

2

06.06

-

1-50%

1-50%

-

50%

100%

 

Зі школи випущено 7 дев'ятикласників та 7 одинадцятикласників.

У 2019-2020 навчальному році наповненість класів буде становити 73 учні:

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

Всього

5

учнів

2

учнів

7

учнів

8

учнів

10

учнів

12

учнів

5

учнів

8

учнів

7

учнів

4

учнів

5

учнів

73

учні

Протягом 2018-2019 н. р. адміністрацією школи було відвідано 96 уроків, 29 виховних заходів, перевірено ведення шкільної документації, календарні та поурочні плани вчителів, ведення учнями щоденників, зошитів. Вивчено і проаналізовано стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики та математики в 5-11 класах (накази №03 від 15.01.2019 р.; №04 від 17.01.2019 р.), проаналізовано результати моніторингового дослідження знань учнів 10-11 класів з української мови, математики, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам (накази №64 від 22.11.2018 р.; №65 від 22.11.2018 р.)

Узагальнення вивчених питань проведено на основі матеріалів аналізу стану навчально-матеріальної бази кабінетів, його науково-методичної бази, співбесід з учнями та вчителями, вивчення вчительської та учнівської документації, відвідування уроків та позакласних заходів.

Протягом 2018-2019 н. р. педагогічний та учнівський колективи продовжували співпрацювати з науковцями Уманського педагогічного університету ім. П.Тичини та Уманського національного університету садівництва, з метою формування екологічної свідомості учнівської молоді та дбайливого відношення до природи. На базі Сумівської ЗОШ І-ІІІ ступенів діє екологічна лабораторія (наказ відділу освіти БРДА №253 від 309.05.2011р, наказ №80 від 31.05 2011р).

Реалізуючи угоду про науково-методичне співробітництво з Уманським педагогічним університетом ім. П. Тичини, з метою апробації сучасних педагогічних наукових ідей, теорій, технологій та виховання відповідального ставлення до природи та навколишнього середовища, діє мобільний консультаційний пункт «ВУЗ – школі: робота класного керівника з екологічного виховання школярів». Досвід роботи вчителі школи презентують у тематичних папках, методичних розробках «Формування екологічних знань» з предметів природничо-математичного та гуманітарного циклів, які поширюють через практичні семінари для вчителів району.

У Сумівській школі відкрито агроклас за сприяння голови правління СТОВ «Нива» Царюка С.С. 11.04.2019 року проведено районний семінар вчителів історії на тему «Формування хронологічних та екологічних компетентностей на уроках історії».

Школа є центром екологічної освіти та інформації. Відповідно проводилось багато заходів екологічного спрямування. Це місячники природоохоронної роботи, зустрічі з працівниками лісового господарства: участь в акціях, операціях «Ліси для нащадків», «Чисте довкілля», «Первоцвіт», «Весняна толока». 23 травня 2019 року під час дня Південного Бугу вихованці учнівського лісництва «Юні друзі лісу» та учні школи провели акцію «Прибери берег річки» у співпраці з працівниками Тульчинського міжрайонного управління водного господарства (Салганік О.В.). Учнями школи висаджено 18 тисяч саджанців, дерев, кущів в лісі на площі 5 га. та в межах села Сумівки. Оновлено реліктовими саджанцями шкільний дендрарій, впорядковано шкілку самшиту та об’єкти екологічної стежки.

У 2018-2019 навчальному році якість знань становить 50%, успішність – 90%, високий рівень навчальних досягнень мають 9%, достатній – 41%, середній – 30%, початковий – 10%.

Школа І ступеня – 27 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість

Успішність

6%

17%

55%

22%

77%

94%

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні нагороджено учнів 3 класу: Грицик Д., Паляничук Д., 4 класу Чорній О., Шарко Н., Демчук О..

Школа ІІ ступеня – 36 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість

Успішність

11%

44%

42%

3%

45%

89%

Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні нагороджено ученицю 5 класу: Крикун М.

 

Школа ІІІ ступеня – 8 учнів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Якість

Успішність

25%

25%

50%

0%

50%

75%

Аналіз стану успішності учнів по класах показав, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти вищого рівня. Це ще 4% учнів, які мають 9 балів з 2-4 предметів. Порівняно з минулим навчальним роком, якість знань знизилась у 6, 8, 10 класах, на такому ж рівні залишилась успішність у 5, 7, 9, 11 класах.

У 2018-2019 навчальному році з учнями 10-11 класів, їх батьками проведено інформаційно-організаційну роботу щодо участі випускників у ЗНО-2019. Результатом цієї роботи стало те, що 2 учні 11 класу взяли участь у пробному тестуванні. Зареєструвались і взяли участь у зовнішньому незалежному тестуванні 2 учні,  Бездітний В. звільнений за станом здоров’я від здачі державної підсумкової атестації (Протокол №595 від 13.03.2019 р.).

Школа в основному укомплектована педагогічними кадрами. Школа налічує 9 класів, (1, 11, класи – індивідуальна форма навчання), з українською мовою навчання – 9 класів. Рада школи постійно приділяє увагу питанням пов’язаним з організацією та функціонуванням навчальних предметних кабінетів. Кожен вчитель намагається вдосконалити своє місце праці, не останнім стимулом до цього є доплати за завідування кабінетами. У школі діє 11 предметних кабінетів. Школа працює за класною системою, але оформлені кабінети української мови та літератури (Шевчук Р.В.), інформатики (Подосовська І.О..), історії (Грабовська Т.Л.), кімната природи (Андрусик О. О.), математики (Андрусик Н.П.), фізики (Томашевський О.М.), кабінет предметів художньо-естетичного циклу (Бурянчик А. І.), оснащена і діє спортивна кімната, є учительська (функція методичної кімнати), кабінет директора. У школі також працює бібліотека. Посильну допомогу в забезпеченні науково-методичною літературою, підручниками надає шкільна бібліотека (Баюра Т. І.) фонд якої становить 10382 примірники. Для поліпшення методичного забезпечення кабінетів, оформлення, покращення санітарного стану та естетичного вигляду заплановано і проведено конкурс-огляд класних кімнат, проведено атестацію кабінетів.

Разом з тим слід звернути увагу на недостатню роботу з дітьми вчителів-предметників в плані підготовки до предметних олімпіад. Посилити контроль за організацією повторення навчального матеріалу, впровадження особистісно-орієнтованого навчання, критеріями оцінювання навчальної діяльності учнів, зокрема за результатами моніторингового дослідження знань учнів (накази №64 від 22.11.2018 р.; №65 від 22.11.2018 р.), що засвідчили про об’єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів, проте є незначні   розбіжності між річними оцінками та результатами моніторингу. Аналіз різних аспектів навчально-виховного процесу свідчить, що поряд з позитивними сторонами роботи мають місце та потребують посиленої уваги колективу такі проблеми:

- формування вмінь і навичок учнів застосовувати здобуті знання на практиці;

- удосконалення форм і методів особистісно-орієнтованого навчання та виховання;

- впровадження інноваційних технологій, зокрема групових;

- організаційно-методична робота з молодими педагогами та новопризначеними класними керівниками;

- дієвість контрольно-аналітико-прогнозуючої діяльності (критерії оцінювання);

- забезпечення наступності в роботі ДНЗ «Зірочка» та початкової школи.

У 2018-2019 н. р. колектив школи серйозну увагу приділяв розвитку творчих здібностей школярів, особистісно-зорієнтованому навчанню та вихованню. У школі працював гурток художньої самодіяльності «Калинка» (Бурянчик А.І.), діяли екологічні гуртки: «Екологи-краєзнавці» (Грабовська Т.Л.), «Живчик» (Тарковська В. В.), «Чудеса своїми руками», «Майстрики», «Умілі ручки» (вихованці Подосовської І. О. постійно отримували призові місця)  Учні школи мали можливість удосконалити свої фізичні здібності, беручи участь у роботі спортивних секцій «Легка атлетика», «Футбол» (Горохлянко А.Ф.).

Педагогічним колективом налагоджена тісна співпраця з батьками громадськістю села. Діє батьківський лекторій «Сім’я і школа». Проводились лекції, родинні свята, круглі столи, важливу роль відводять вчителі у своїй роботі використанню спадщини великого педагога В. Сухомлинського, яка ґрунтується на великій любові до дітей з боку батьків, вихователів, взаємодопомозі, взаємовиручці. Особливою увагою оточені діти з багатодітних сімей, неблагополучних родин, ті, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Учнів ознайомлено з постійно діючою Всеукраїнською дитячою лінією довіри, вони залучені до роботи в гуртках.

Велика увага приділялася роботі з батьками: проводилися батьківські збори, родинні свята, заняття батьківського університету, дні відкритих дверей, звіт перед громадськістю. Батьки допомагають в організації харчування дітей та покращенні матеріально-технічної бази школи.

Поглибленню знань з навчальних предметів сприяла робота ряду факультативів. В школі читається курс «Основи лісового господарства». Школярі брали активну участь в ряді конкурсів юних літераторів, знавців рідної мови, юних художників та натуралістів.

Педагогічний колектив складається з 18 вчителів:

Основні

працівники

Сумісники

Вища освіта

Незак. вища

Середня спеціальна освіта

Категорії

Спеціаліст

ІІ

І

Вища

17

1

15

1

1

3

2

9

4

Адміністрація школи приділяє велику увагу проведенню атестації педагогічних працівників, у 2019 році проатестовано 2 вчителів: Андрусик Н.П. – вчителя математики, Подосовську І.О.– вчителя інформатики.   Курсову перепідготовку пройшли 6 вчителів (Сторожук Н.С., Шевчук Л.В., Мазуренко Г.С., Тарковська В.В. вчителі початкових класів пройшли онлайн-курс «EdEra»з проблем «Нової української школи»; Андрусик Н. П., Андрущенко З.Л.).   . Атестація проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54), її мета – активізація професійної та творчої діяльності педагогічних працівників, а також підвищення відповідальності за результати навчання й виховання учнів. Вся робота школи з атестації здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації та педагогічної майстерності вчителів. З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології протягом року діяв теоретичний семінар «Методика. Практика. Досвід». Він сприяв ознайомленню вчителів з ППД та інноваційними технологіями, за темами:

-          «Початкова школа - електронний конструктор уроку».

-          «Гра як важливий інструмент соціалізації дитини»;

-          «Педагогічна компетентність – як умова та засіб гуманізації освіти»;

-            «Виховання національної самоідентичності та екологічної свідомості учнів на уроках»;

-           «Формування здоровязберігаючих та екологічних компетентностей».

Цей вид роботи вже став в школі традиційною формою підвищення рівня самоосвіти вчителів.

Школа підтримує тісний зв’язок з медичними працівниками сільської установи, які проводять профілактичну роботу серед учнів, стежать за проведенням щеплень, реєструють випадки захворювань, надають медичну допомогу. В учительській обладнано куточок першої медичної допомоги, який укомплектований препаратами першої необхідності в повному обсязі, згідно вимог положень про кабінети є аптечки в кабінеті хімії, спортзалі, майстерні. Розроблені і виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про працю», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух». З метою формування в учнів умінь і навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях у школі проведено місячник цивільного захисту (17.09.2018-17.10.2018 р.),  «День цивільного захисту», в ході якого здійснювались тренінги з евакуації під час НВП за сигналом тривоги, практичні заняття з надання першої медичної допомоги.  Здійснено заміри контуру заземлення (технічний звіт) оформлено акт готовності роботі школи, розроблено заходи щодо поліпшення стану безпеки, а також з техніки безпеки, гігієни праці (наказ по школі), розроблено посадові інструкції для працівників школи з пожежної безпеки, а також з техніки безпеки – для технічного персоналу, вчителів, завідуючих кабінетами, майстернями, ведуться журнали інструктажів по Т/Б. В наявності план евакуації школи, проведено тренувальні вправи на випадок евакуації з учнями школи. В повному обсязі проведено медичний огляд працівників, змонтовано стенд протипожежної безпеки, але вогнегасників не вистачає. В листопаді та в квітні з учнями проводяться тижні ОБЖД:проведено класні години, бесіди,  в ході яких ознайомлено учнів з методичними рекомендаціями з питань поведінки в надзвичайних ситуаціях різного характеру, перевірено готовність спортивних споруд.  в рамках яких відпрацьовувалася евакуація учнів в умовах надзвичайних ситуацій.

У новому навчальному році навчальний заклад, Сумівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, продовжуватиме працювати в умовах реалізації Національної доктрини розвитку освіти в Україні, яка визначає стратегію і основні напрямки її становлення в XXI ст. та над провадженням нового Державного стандарту початкової освіти (постанова КМ від 21.02.2018 р. №87),   Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. Він має стати інструментом модернізації, спрямованим на реалізацію розвитку активності та самостійності учнів, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати самостійні рішення, забезпечувати національні інтереси та інтеграції молоді до соціокультурного і природного середовища, що сприятиме зміцненню авторитету і конкурентоспроможності Української держави на міжнародній арені.

 

 Статут Сумівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: sm.beredu.vn.ua/statut_sumvskoi_zagalnoosvtnoi_shkoli_-_stupenv.html

 Мова освітнього процесу - українська

 Свідоцтво про атестацію 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

 

№ п/п

 

 

Ліцензований обсяг

Фактична кількість

1

Початкова освіта

500

22

2

Базова освіта

89

42

3

Повна загальна середня освіта

30

8

 
 Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи: 

sm.beredu.vn.ua/media/2(2).jpg

sm.beredu.vn.ua/media/3(2).jpg

sm.beredu.vn.ua/media/4(1).jpg

 sm.beredu.vn.ua/media/5(1).jpg

sm.beredu.vn.ua/media/6(2).jpg

sm.beredu.vn.ua/media/7(1).jpg

sm.beredu.vn.ua/media/8(1).jpg

Режим роботи: