Запобігання та протидія булінгу

Головна » Запобігання та протидія булінгу   

 

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації

СУМІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ступенів

 

Наказ

від 06 вересня 2019 року               с. Сумівка                             №43

 

Про  запобігання булінгу (цькуванню)

         Відповідно Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 № 1/9-486 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році»,  відповідно до Закону України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», з метою забезпечення конституційних  прав    учнів, запобігання проявів  жорстокого ставлення до дітей, приниження їх честі і гідності під  час освітнього процесу,

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити  Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу (цькуванню) в Сумівській  ЗОШ І – ІІ ступенів. (Додаток 1)

2.     Затвердити  План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)  2019/2020 навчальний рік.

3.     Відповідальним за роботу з протидії булінгу (цькування) призначити педагога-організатора Бурянчик А.І.4.     Ввести в дію Журнал звернень про випадки  булінгу (цькування) в Сумівській ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Вересень 2019

5.     Заступнику директора з навчально-виховної роботиМаценко М. М, педагогу-організатору Бурянчик А.І. організувати просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо запобігання жорстокому поводженню над дітьми.

Протягом 2019/2020 року

6.   Класним керівникам 1-11 класів, вчителям-предметникам:

-         Забезпечити виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії боулінгу (цькуванню)  в 2019/2020 навчального року.

-         Не допускати випадків фізичного та психологічного насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження з дітьми.

Протягом  року

-      Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

Протягом  року

-   Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або  психічного).

Протягом року

-Терміново інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки неправомірного поводження працівників по відношенню до учнів. 

7.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 Директор школи                                                                Гуз Г. М.

Затверджено

Директор школи 

____________ Гуз Г.М.

наказ від 06.09.2019 р. №43

по Сумівській ЗОШ

І-ІІІ ступенів

ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу

2019/2020 навчальний рік

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор

Гуз Г.М.

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Класні керівники

Жовтень

Заступник директора з нВР

Маценко М.М.

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Заступник директора з нВР

Маценко М.М.

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11

Упродовж року

Класні керівники

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор

Гуз Г.М.

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Педагог-організатор Бурянчик А.І.

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з НВР

Маценко М.М.

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класні керівники

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

Упродовж року

Класні керівники  

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

Упродовж року

Учителі  інформатики

 

4

Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»

9-11

Січень

Педагог-організатор

Бурянчик А.І.

5

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

10-14 грудня

Класні керівники, учителі правознавства,

7

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-11

17-21 грудня

Класні керівники, учителі-предметники

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

Упродовж року

Класні керівники  

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Упродовж року

Педагог-організатор Бурянчик А.І.

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Класні керівники

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

Заступник директора з НВР Маценко М.М.

   Порядок подання та розгляду (з дотриманнямконфіденційності) заяв про випадкибулінгу (цькування) в школі

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та   створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її          засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів,            керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

            5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в  паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

            Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1.      Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

2.      Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3.      Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 Виготовлення учнями 5 класу стінгазети "Стоп булінг"